Hypothesen en verbanden > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp Hypothesen en verbanden doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!
Merk op dat het nu ook nuttig is om de onderwerp "Discrete kansmodellen" en "Continuee kansmodellen" nog een keer te bekijken. In veel opgaven worden zowel de normale verdeling als de binomiale verdeling gebruikt.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug