Rijen > Rijen beschrijven
123456Rijen beschrijven

Voorbeeld 2

Je wilt een kamer huren voor `240` euro per maand, dus € 2880,00 per jaar.

Bij een jaarlijkse huurverhoging van € 60 is de huurprijs na `n` jaren:
`h_1 (n)=h_1 (n-1 )+60` met `h_1 (0 )=2880` .

Bij een jaarlijkse huurverhoging van `2` % is de huurprijs na `n` jaren:
`h_2 (n)=h_2 (n-1 )*1,02` met `h_2 (0 )=2880` .

Bereken met je grafische rekenmachine tot welk jaar de huurverhoging in procenten voordeliger is.

> antwoord

Omdat dit twee recursieformules zijn kun je beide alleen invoeren als je rekenmachine is ingesteld op werken met rijen. Dan maak je ook snel een tabel van beide rijen samen. Je ziet dat tot `n=6` de huurverhoging in procenten het gunstigst is.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Waarom zijn de twee gegeven formules recursieformules?

b

Maak tabellen bij beide formules op je grafische rekenmachine in de rijen-mode. Bekijk eventueel het Practicum nog eens.

c

Maak grafieken bij beide rijen.

d

Ga na, dat tot `n=6` de huurverhoging in procenten het gunstigst is.

verder | terug