Rijen > Rijen beschrijven
123456Rijen beschrijven

Inleiding

Vaak heb je bij het voorspellen van groei- en vervalprocessen te maken met "losse" getallen. Denk maar aan het saldo van een spaarrekening met een maandelijkse rentebijschrijving, de wekelijkse tellingen van een bepaald soort vogels, etc.
Vooral het berekenen van het saldo op je spaarrekening is natuurlijk van groot belang...

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip rij;

  • rijen beschrijven met een directe formule;

  • rijen beschrijven door middel van recursie.

Voorkennis:

  • grafieken van functies tekenen en in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met functievoorschriften, functiewaarden berekenen.

verder | terug