Rijen > Rijen beschrijven
123456Rijen beschrijven

Testen

Opgave 15

De rij `t_0` , `t_1` , `t_2` , ... is gegeven door de directe formule `t_n=1 +2 n` .

a

Schrijf de eerste twaalf termen op.

b

Hoe groot is de `100` -ste term?

c

Aan welke recursieformule voldoet deze rij?

d

Geef de eerste zes termen van een andere rij die aan dezelfde recursie voldoet.

Opgave 16

De rij `u(0 )` , `u(1 )` , `u(2 )` , ... is gegeven door `u(n)=10 +1/2n(n+1 )` .

a

Schrijf de eerste tien termen op.

b

Gebruik de grafische rekenmachine om de kleinste `n` te vinden waarvoor geldt: `u(n)>10^6` .

Opgave 17

Bij de volgende beginstukken van rijen ligt het vervolg voor de hand. Geef bij elk geval een directe en een recursieformule bij nummering vanaf `0` .

a

`4` , `8` , `12` , `16` , `20` , ...

b

`3` , `1` , `1/3` , `1/9` , `1/27` , ...

c

`1` , `text(-)2` , `4` , `text(-)8` , `16` , `text(-)32` , ...

d

`3/2` , `1` , `1/2` , `0` , `text(-) 1/2` , `text(-)1` , ...

verder | terug