Rijen > Rijen beschrijven
123456Rijen beschrijven

Toepassen

Opgave 14Konijnen
Konijnen

Fibonacci was een Italiaanse wiskundige.
In zijn boek Liber Abaci stelt Fibonacci een eenvoudige vraag:
"Als een konijnenpaar elke maand een jong konijnenpaar voortbrengt, dat na twee maanden zelf ook weer een nieuw konijnenpaar voortbrengt, hoeveel konijnenparen heb je dan na verloop van tijd, verondersteld dat ze allen in leven blijven?"

a

Zet deze redenering voort.
Hoeveel konijnenparen zijn er dan vijf maanden na de start?

b

Het aantal konijnenparen per maand vormt de rij `u_n` .
Maak van deze rij een tabel met `n` van `0` t/m `6` .

c

Er zit een bepaalde regelmaat in deze rij, maar hij is niet eenvoudig te vinden. Zoek de regelmaat.

d

Bereken de achtste en de negende term.

d

Hoeveel konijnenparen zijn er na een jaar?

verder | terug