Rijen > Rijen beschrijven
123456Rijen beschrijven

Voorbeeld 1

Je wilt een kamer huren voor `240` euro per maand, dus € 2880,00 per jaar.

Bij een jaarlijkse huurverhoging van € 60 is de huurprijs na `n` jaren:
`h_1 (n)=2880 +n*60` .

Bij een jaarlijkse huurverhoging van `2` % is de huurprijs na `n` jaren:
`h_2 (n)=2880 *1,02^n` .

Bereken met je grafische rekenmachine tot welk jaar de huurverhoging in procenten voordeliger is.

> antwoord

Omdat dit twee directe formules zijn kun je beide als functie in je GR invoeren.
Maar je rekenmachine heeft ook een speciale instelling om met rijen te werken. Daarmee maak je ook snel een tabel van beide rijen samen. Je ziet dat tot `n=6` de huurverhoging in procenten het gunstigst is.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Waarom zijn de twee gegeven formules directe formules?

b

Maak tabellen bij beide formules op je grafische rekenmachine in de functie-mode.

c

Maak ook tabellen bij beide formules op je grafische rekenmachine in de rijen-mode. Doe eventueel eerst het Practicum.

d

Ga na, dat tot `n=6` de huurverhoging in procenten het gunstigst is.

verder | terug