Rijen > Verschilrijen en somrijen
123456Verschilrijen en somrijen

Testen

Opgave 14

De rij `u_0` , `u_1` , `u_2` , ... is gegeven door de directe formule `u_n=n^2-n` .

a

Bereken de eerste vijf termen van de verschilrij `V_n` van deze rij.

b

Stel een directe formule op voor `V_n` . Maak hiermee een recursieformule voor `u_n` .

c

Bereken de eerste vijf termen van de somrij van deze rij.

d

Bereken `sum_(n=6)^(8) u_n` .

verder | terug