Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Verwerken

Opgave 8

De rij `t_0` , `t_1` , `t_2` , ... is gegeven door `t_n=5 n+2` .

a

Laat zien dat dit een rekenkundige rij is.

b

Schrijf de som van de eerste zeven termen met het Σ-symbool en bereken die som.

c

Schrijf de som van de daarop volgende zeven termen met het Σ-symbool en bereken die som.

Opgave 9

Hieronder staan telkens de twee eerste termen van een rekenkundige rij `r(n)` met `n≥0` . Schrijf bij elk geval de eerste zeven termen op en geef een directe formule voor de rij.

a

`5` , `7`

b

`5` , `2`

c

`1` , `9/10`

d

`5` , `5`

Bij elk van deze rijen kun je naar de som van een aantal termen kijken.

e

Bepaal bij elk van deze rijen de som van de eerste `12` termen.

f

Bepaal bij elk van deze rijen ook `sum_(n=5)^(10) r(n)` .

Opgave 10

Bereken:

a

`sum_(n=0)^(20) (50+2,5n)`

b

`sum_(n=10)^(20) (50+2,5n)`

Opgave 11

Van een rekenkundige rij is de derde term `10` en de zevende term `22` . Bepaal een recursieformule en een directe formule voor de rij. Geef duidelijk je nummering aan!

verder | terug