Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Voorbeeld 2

Stel je huurt een kamer voor `240` euro per maand, dus € 2880,00 per jaar. Bij een jaarlijkse huurverhoging van `60` euro betaal je na `n` jaar `h_1 (n)=2880 +n*60` euro/jaar.
Hoeveel betaal je in totaal gerekend over de eerste `10` jaar?

> antwoord

Je moet `S(9 )` berekenen:
`S(9 )=1/2*10 *(u(0 )+u(9 ))=5 *(2880 +3420 )=31500` .

Opgave 5

In Voorbeeld 2 zie je hoe de somformule voor een rekenkundige rij wordt gebruikt. Gegeven is de rij `h_n=2400 +50 n` met `n≥0` .

a

Bereken de som van de eerste `10` termen van deze rij met je grafische rekenmachine.

b

Bereken de som van de eerste `10` termen van deze rij met de somformule voor een rekenkundige rij.

c

Bereken `sum_(n=5)^(9) h_n` . Gebruik weer de somformule.

Opgave 6

Janna is net 16 geworden en wil graag een scooter kopen. Ze leent daartoe op 1 juli 2011 € 2500 van de bank. Ze zal dit terug betalen in `25` maandelijkse termijnen van `100` euro. Maar de bank vraagt rente: elke maand `1` % over het bedrag dat op dat moment nog niet is afgelost.

a

Hoeveel moet Janna op 1 augustus aan de bank betalen?

b

En hoe groot is dat bedrag op 1 september? En op 1 oktober?

c

Waarom heet dit wel een lineaire aflossingsvorm?

d

De rij met te betalen bedragen is een rekenkundige rij. Stel voor die rij een directe formule `B(t)` op. Neem `t=0` op 1 juli 2011 en geef aan welke waarden `t` aanneemt.

e

Bereken met behulp van de somformule voor een rekenkundige rij hoeveel Janna in totaal aan de bank betaalt voor haar scooter.

verder | terug