Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de beroemde wiskundige Carl Friedrich Gauss. Over hem gaat het verhaal dat hij als 11-jarig jongetje door zijn leraar de (in de ogen van de leraar) vervelende opdracht kreeg om de getallen `1` t/m `100` op te tellen.
Waarop de kleine Carl na enig nadenken zei: "Het antwoord is 5050" .

a

Hoe vond hij dit zo snel uit zijn hoofd?

b

En wat heeft dit met de titel van dit onderdeel te maken?

verder | terug