Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Inleiding

Het voorbeeld van het huren van een studentenkamer met twee manieren van huur verhogen is niet voor niks gekozen om met rijen kennis te maken. Bij de éne soort huurverhoging wordt de jaarlijkse huur met een vast bedrag verhoogd. Rijen waarbij je de termen kunt bepalen door (vanaf de eerste term) steeds hetzelfde getal op te tellen bij de voorgaande term heten rekenkundige rijen.
Dergelijke rijen ga je nu nader bestuderen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip rekenkundige rij;

  • de somformule voor een rekenkundige rij.

Voorkennis:

  • rijen in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met directe formules en recursieformules;

  • werken met de verschilrij en de somrij bij een gegeven rij.

verder | terug