Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Verwerken

Opgave 8

De rij is gegeven door .

a

Laat zien dat dit een rekenkundige rij is.

b

Schrijf de som van de eerste zeven termen met het Σ-symbool en bereken die som.

c

Schrijf de som van de daarop volgende zeven termen met het Σ-symbool en bereken die som.

Opgave 9

Hieronder staan telkens de twee eerste termen van een rekenkundige rij met . Schrijf bij elk geval de eerste zeven termen op en geef een directe formule voor de rij.

a

,

b

,

c

,

d

,

Bij elk van deze rijen kun je naar de som van een aantal termen kijken.

e

Bepaal bij elk van deze rijen de som van de eerste termen.

f

Bepaal bij elk van deze rijen ook .

Opgave 10

Bereken:

a

b

Opgave 11

Van een rekenkundige rij is de derde term en de zevende term . Bepaal een recursieformule en een directe formule voor de rij. Geef duidelijk je nummering aan!

verder | terug