Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Voorbeeld 2

Stel je huurt een kamer voor euro per maand, dus € 2880,00 per jaar. Bij een jaarlijkse huurverhoging van euro betaal je na jaar
euro/jaar.
Hoeveel betaal je in totaal gerekend over de eerste jaar?

> antwoord

Je moet berekenen:
.

Opgave 5

In Voorbeeld 2 zie je hoe de somformule voor een rekenkundige rij wordt gebruikt. Gegeven is de rij met .

a

Bereken de som van de eerste termen van deze rij met je grafische rekenmachine.

b

Bereken de som van de eerste termen van deze rij met de somformule voor een rekenkundige rij.

c

Bereken . Gebruik weer de somformule.

Opgave 6

Janna is net 16 geworden en wil graag een scooter kopen. Ze leent daartoe op 1 juli 2011 € 2500 van de bank. Ze zal dit terug betalen in maandelijkse termijnen van euro. Maar de bank vraagt rente: elke maand % over het bedrag dat op dat moment nog niet is afgelost.

a

Hoeveel moet Janna op 1 augustus aan de bank betalen?

b

En hoe groot is dat bedrag op 1 september? En op 1 oktober?

c

Waarom heet dit wel een lineaire aflossingsvorm?

d

De rij met te betalen bedragen is een rekenkundige rij. Stel voor die rij een directe formule op. Neem op 1 juli 2011 en geef aan welke waarden aanneemt.

e

Bereken met behulp van de somformule voor een rekenkundige rij hoeveel Janna in totaal aan de bank betaalt voor haar scooter.

verder | terug