Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Voorbeeld 3

Een rekenkundige rij is gegeven door met
Stel een formule op voor de som van de de tot en met de ste term.

> antwoord

Gebruik nu dat de som van de eerste termen is:
.

De eerste term is .
De laatste term is .
Er zijn termen op te tellen, dus:
.

Opgave 7

Je ziet in Voorbeeld 3 hoe je een formule kunt opstellen voor de som van een deel van een rekenkundige rij met .

a

Stel een formule op voor .

b

Stel een formule op voor .

verder | terug