Rijen > Rekenkundige rijen
123456Rekenkundige rijen

Testen

Opgave 14

Bereken .

Opgave 15

Bereken:

a

b

Opgave 16

Samir koopt een nieuwe PC. Hij leent daartoe op 1 januari 2010 € 800 van de bank. Hij moet dit terug betalen in maandelijkse termijnen. Maar de bank vraagt rente: elke maand % over het bedrag dat op dat moment nog niet is afgelost.

a

Hoeveel moet hij op 1 maart 2010 aan de bank betalen?

b

De rij met te betalen bedragen is een rekenkundige rij. Stel voor die rij een directe formule op. Neem op januari 2010 en geef aan welke waarden aanneemt.

c

Bereken met behulp van de somformule voor een rekenkundige rij hoeveel Samir in totaal aan de bank betaalt voor zijn PC.

verder | terug