Rijen > Meetkundige rijen
123456Meetkundige rijen

Voorbeeld 3

Gegeven is de meetkundige rij `1` , `` , `1/2` , `1/4` , `1/8` , `1/16` , ...

Bereken de som van alle termen van deze rij.

> antwoord

De som van al deze termen kun je zo noteren:  `sum_(k=0)^(oo) 1/(2^k)` .
Het symbool `oo` betekent "oneindig" .
Met de somformule vind je dat `sum_(k=0)^n 1/(2^k)=(1-(1/2)^(n+1))/(1-1/2)` .
Hoe groter je de waarde voor `n` kiest, hoe dichter `(1/2)^(n+1)` naar `0` nadert.
Dit betekent dat `sum_(k=0)^(oo) 1/(2^k)=1/(1-1/2)=2` .
Er geldt dus dat `1+1/2+1/4+1/8+1/16 + ....=2` .

Opgave 8

Bereken de som van alle termen van de meetkundige rijen.

a

`2` , `text(-)1` , `1/2` , `text(-)1/4` , `1/8` , ...

b

`10` ; `2` ; `0,4` ; `0,02` ; `0,004` ; ...

Opgave 9

Gegeven is de meetkundige rij `a` , `ar` , `ar^2` , `ar^3` , `ar^4` , ...
Waarom kun je de som van alle termen alleen uitrekenen als `text(-)1 < r < 1` ?

verder | terug