Rijen > Meetkundige rijen
123456Meetkundige rijen

Inleiding

Het voorbeeld van het huren van een studentenkamer met twee manieren van huur verhogen is niet voor niks gekozen om met rijen kennis te maken. Bij de éne soort huurverhoging wordt de jaarlijkse huur met een vast percentage verhoogd. Rijen waarbij je de termen kunt bepalen door (vanaf de tweede term) steeds de voorganger met hetzelfde getal te vermenigvuldigen heten meetkundige rijen.
Dergelijke rijen ga je nu nader bestuderen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip meetkundige rij;

  • de somformule voor een meetkundige rij.

Voorkennis:

  • rijen in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met directe formules en recursieformules;

  • werken met de verschilrij en de somrij bij een gegeven rij.

verder | terug