Rijen > Meetkundige rijen
123456Meetkundige rijen

Testen

Opgave 17

Bereken `1024 + 512 + 256 + ... + 4 + 2 + 1` .

Opgave 18

Bereken:

a

`sum_(i=0)^(10) 100 * (1/3)^i`

b

`sum_(k=5)^(10) 4 * (text(-)2)) ^k`

Opgave 19

Een wit vierkant van `1` m2 wordt in stappen rood gekleurd. In stap 1 wordt de helft gekleurd, in elke volgende stap de helft van het dan nog witte deel.

a

Hoe groot is de oppervlakte van het nog witte deel na drie stappen?

b

Stel een formule op voor de oppervlakte van het rode deel na `n` stappen.

c

Na hoeveel stappen is het witte deel kleiner dan `1` cm2?

Bekijk de drie rijen gevormd door

  • de lengte van de opeenvolgende witte stukken;

  • de oppervlakten van die stukken;

  • de oppervlakten van de opeenvolgende rode stukken.

d

Ga voor elk van die rijen na of hij rekenkundig of meetkundig is.

verder | terug