Rijen > Discrete dynamische modellen
123456Discrete dynamische modellen

Inleiding

Een belangrijke toepassing van (vooral meetkundige) rijen zijn de discrete dynamische modellen. Daarbij verandert een bepaalde hoeveelheid (geld, aantal mensen, dieren of planten, oppervlakte bosgrond, etc.) met de tijd. Die tijd wordt dan met vaste stapgrootte doorlopen, bijvoorbeeld maandelijks, of jaarlijks.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip discreet dynamisch model;

  • recursieformules opstellen bij een discreet dynamisch model;

  • in lineaire situaties een directe formule opstellen bij een discreet dynamisch model.

Voorkennis:

  • rijen in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met directe formules en recursieformules;

  • werken met rekenkundige en meetkundige rijen en hun somformules.

verder | terug