Rijen > Discrete dynamische modellen
123456Discrete dynamische modellen

Voorbeeld 1

Staatsbosbeheer heeft een perceel waarop ongeveer `6000` bomen van een bepaalde soort kunnen staan. Dit perceel is bedoeld als productiebos: na een aantal jaren zijn de eerste bomen groot genoeg om te kunnen worden gekapt. Om een stabiele jaarlijkse opbrengst te hebben, wordt er jaarlijks maar `18` % van de bomen gekapt en worden er `1000` aangeplant. Het eerste jaar zijn er `5000` bomen geplant.
Stel een dynamisch model op voor het aantal bomen op dit perceel en breng het verloop ervan in beeld.

> antwoord

Noem het aantal bomen `B` , dan is:

  • `B(t)=0,82 *B(t-1 )+1000`

  • `B(0 )=5000`

Met Excel of met de grafische rekenmachine maak je hierbij snel een tabel.

Je kunt hierbij ook de directe formule opstellen door de recursie uit te schrijven:
`B(t)=5000 *0,82^t+1000 *0,82^ (t-1) +1000 *0,82^ (t-2) +... +1000`
Met de somformule voor een meetkundige rij vind je: `B(t)=5555 5/9-555 5/9*0,82^t`

Omdat `0,82^t ~~ 0` als `t` heel groot wordt, zullen er uiteindelijk jaarlijks ongeveer `5556` bomen op dit perceel staan.

Opgave 3

Op 1 januari 2010 stonden er in een bos `4000` bomen. Elk jaar wordt `8` % van de bomen gekapt en na het kappen worden er `500` bomen geplant.

a

Noem het aantal bomen `B` en stel een lineaire differentievergelijking op.

b

Een boswachter telt elk jaar op 1 januari het aantal bomen. Wanneer zal hij voor het eerst meer dan `5400` bomen in het bos hebben?

c

Stel de directe formule op en bepaal aan de hand daarvan hoeveel bomen de boswachter uiteindelijk elk jaar op 1 januari zal tellen.

Opgave 4

Stel je voor dat je bij een bank een rentepercentage van `12` % per jaar kunt krijgen. Je spaart €  `1500,00` per jaar en je bent gestart op 1 januari 2000.

a

Stel een lineaire differentievergelijking op voor `K(t)` , waarbij `K` het kapitaal (euro) is aan het begin van het `t` -de jaar.

b

Wat gebeurt er met het saldo als `t` toeneemt?

c

Op welk tijdstip is het saldo hoger dan €  `20000,00` ?

verder | terug