Rijen > Discrete dynamische modellen
123456Discrete dynamische modellen

Theorie

Wanneer een bepaalde hoeveelheid `H` met de tijd `t` in vaste tijdstappen verandert en je beschrijft die verandering met één of meer recursieformules, dan spreek je van een discreet dynamisch model.
Door de recursie uit te voeren ontstaat een rij getallen voor `H(t)` .

Deze lineaire differentievergelijking is er een voorbeeld van:

  • `H(t)=g*H(t-1 )+b`

  • `H(0 )=c`

Door uitschrijven kun je hier een directe formule bij opstellen:
`H(t)=c*g^t+b*g^ (t-1) +b*g^ (t-2) +... +b` .
Met de somformule voor een meetkundige rij schrijf je dit als:
`H(t)=c*g^t+b* (1 -g^t) / (1 -g) =b/ (1 -g) +(c-b/ (1 -g) )*g^t` .

Vaak zijn discrete dynamische modellen echter veel ingewikkelder en bestaan ze ook uit meerdere vergelijkingen. In de voorbeelden zul je daar iets van aantreffen...

verder | terug