Discrete dynamische modellen > Dynamische modellen
123456Dynamische modellen

Inleiding

Een bijzonder type wiskundige modellen dat veel voor komt is het dynamische model. Daarbij worden rekenmodellen opgesteld van de veranderingen van de situatie met de tijd. En daarmee wordt dan gerekend, of (als de situatie niet te complex is) er wordt geprobeerd één of meer formules af te leiden waarmee de toestand op elk tijdstip kan worden bepaald. Een voorbeeld van een situatie waarin een dynamisch model kan worden opgesteld is de ontwikkeling van het aantal bomen op een perceel dat voor de houtproductie is bestemd.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met dynamische modellen in eenvoudige situaties;

  • discrete dynamische modellen doorrekenen;

  • enkele handreikingen voor het opstellen van een discreet dynamisch model.

Voorkennis:

  • werken met formules van rijen, directe formules en recursieformules, ook met de grafische rekenmachine;

  • de somformules en de verschilformules voor rekenkundige en meetkundige rijen.

verder | terug