Discrete dynamische modellen > Webgrafieken
123456Webgrafieken

Verkennen

Opgave V1

Een bosbouwbedrijf verkoopt het hout van bomen die het zelf aanplant. Het bedrijf beschikt onder andere over een perceel waar `3000` bomen zijn geplant die inmiddels groot genoeg zijn om te worden gekapt. Om dit jaarlijks te kunnen blijven doen worden op de plek van de gekapte bomen ook weer nieuwe bomen aangeplant. Maar die hebben een aantal jaren de tijd nodig om kaprijp te worden, dus het bosbouwbedrijf kapt jaarlijks niet alle bomen, maar `15` % ervan en plant er dan weer `1000` bij. Zo kan men op dit perceel jaar in jaar uit bomen kappen. Omdat er meer wordt aangeplant dan gekapt, zal het aantal bomen op dit perceel gaan toenemen, maar daar is ruimte voor.

a

Leg uit hoe je in deze grafiek kunt zien hoe het aantal bomen in de loop van de jaren gaat toenemen.

b

Zal het aantal bomen op dit perceel de `5000` gaan overstijgen? Leid je antwoord uit de grafiek af.

verder | terug