Discrete dynamische modellen > Stelsels
123456Stelsels

Inleiding

Bij dynamische modellen gaat het om rekenmodellen van de veranderingen van de situatie met de tijd. En daarmee wordt dan gerekend, of (als de situatie niet te complex is) er wordt geprobeerd één of meer formules af te leiden waarmee de toestand op elk tijdstip kan worden bepaald. Een voorbeeld van een situatie waarin een dynamisch model kan worden opgesteld is de ontwikkeling van een griepepidemie. Daarbij spelen meerdere modelformules een rol. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) houdt de ontwikkeling van het aantal griepgevallen bij.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met dynamische modellen met meerdere modelformules;

  • discrete dynamische modellen met meerdere modelformules doorrekenen;

  • enkele handreikingen voor het opstellen van een discreet dynamisch model met meerdere modelformules.

Voorkennis:

  • werken met (lineaire) differentievergelijkingen, tijdgrafieken en webgrafieken;

  • werken met veranderingen, toenames en differentiequotiënten.

verder | terug