Differentiaalvergelijkingen > Continue dynamische modellen
123456Continue dynamische modellen

Inleiding

Een bijzonder type wiskundige modellen dat veel voor komt is het dynamische model. Daarbij worden rekenmodellen opgesteld van de veranderingen van de situatie met de tijd. En daarmee wordt dan gerekend, of (als de situatie niet te complex is) er wordt geprobeerd één of meer formules af te leiden waarmee de toestand op elk tijdstip kan worden bepaald. Als dit rekenmodel niet een verandering in vaste tijdstappen, maar een continue verandering in de tijd beschrijft, spreek je van een continu dynamisch model. De vergelijkingen waaruit het model bestaat zijn dan differentiaalvergelijkingen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip continu dynamisch model en de bijbehorende differentiaalvergelijkingen;

  • het begrip oplossing van een differentiaalvergelijking;

  • oplossingen van differentiaalvergelijkingen controleren.

Voorkennis:

  • werken met formules van rijen, directe formules en recursieformules, ook met de grafische rekenmachine;

  • differentievergelijkingen en hun oplossingen bepalen in bepaalde situaties.

verder | terug