Differentiaalvergelijkingen > Differentiaalvergelijkingen
123456Differentiaalvergelijkingen

Inleiding

Je hebt kennis gemaakt met differentiaalvergelijkingen, vergelijkingen waarin behalve een functie ook de afgeleide (en soms nog hogere afgeleiden) van deze functie voorkomen. In het algemeen zijn differentiaalvergelijkingen moeilijk op te lossen, hun oplossingen zijn (directe) formules voor het functievoorschrift. In de loop van dit onderwerp zul je weliswaar een aantal oplossingsmethoden voor specifieke soorten d.v.'s leren kennen, maar voor nu leer je eerst enkele algemene manieren kennen om oplossingen te benaderen of om een beeld te krijgen van het soort functie die het betreft.

Je leert in dit onderwerp:

  • de oplossingen van een differentiaalvergelijking benaderen met de methode van Euler;

  • de oplossingen van een differentiaalvergelijking zoeken met behulp van een richtingsveld (lijnelementenveld).

Voorkennis:

  • het begrip continu dynamisch model en de bijbehorende differentiaalvergelijkingen;

  • het begrip oplossing van een differentiaalvergelijking;

  • oplossingen van differentiaalvergelijkingen controleren.

verder | terug