Differentiaalvergelijkingen > Variabelen scheiden
123456Variabelen scheiden

Inleiding

Sommige types differentiaalvergelijking zijn systematisch op te lossen. Daar bestaan verschillende technieken voor die wiskundige in de loop der jaren (eeuwen) hebben bedacht. Eén van die methode is het scheiden der variabelen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een differentiaalvergelijking oplossen door het scheiden van de variabelen.

Voorkennis:

  • het begrip continu dynamisch model en de bijbehorende differentiaalvergelijkingen, het begrip oplossing van een differentiaalvergelijking;

  • oplossingen van differentiaalvergelijkingen controleren;

  • de oplossingen van een differentiaalvergelijking benaderen met de methode van Euler;

  • de oplossingen van een differentiaalvergelijking zoeken met behulp van een richtingsveld (lijnelementenveld).

verder | terug