Differentiaalvergelijkingen > Variabelen scheiden
123456Variabelen scheiden

Theorie

Soms kun je een differentiaalvergelijking waarin de variabelen , en voorkomen schrijven in een vorm waarin en alleen links van het isgelijkteken voorkomen en alleen rechts daarvan. Je noemt dat scheiden van de variabelen.

Daarna kun je de differentiaalvergelijking oplossen door links en rechts van het isgelijkteken te integreren, waarbij je gebruik maakt van

Na het primitiveren herleid je de oplossing naar de vorm als dat mogelijk is.

Je kunt deze techniek eenvoudiger opschrijven door meteen te schrijven en met deze uitdrukking te rekenen alsof het een gewone breuk zou zijn. (Wat natuurlijk niet zo is!)

verder | terug