Differentiaalvergelijkingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 6Oplossingskrommen
Oplossingskrommen

Onderzoek de differentiaalvergelijkingen van de vorm `(text(d)y)/(text(d)x) = (ax)/y`

a

Hoe zien de lijnelementenvelden van deze differentiaalvergelijkingen er uit voor verschillende waarden van `a` ? Geef enkele karakteristieke voorbeelden. Probeer ook regelmaat te beschrijven.

b

Hoe zien de oplossingskrommen er uit? Geef vergelijkingen en parametervoorstellingen.

Isoclinen zijn krommen in het richtingsveld waarvan elk punt dezelfde richtingscoëfficiënt (van de raaklijn aan die isocline) heeft.

c

Hoe zien de isoclinen er uit? Geef vergelijkingen.

verder | terug