Redeneren en bewijzen > Basisbegrippen
123456Basisbegrippen

Toepassen

Opgave 16Verdelen in vier gelijke delen
Verdelen in vier gelijke delen

Hoe verdeel je een lijnstuk in vier gelijke delen als je alleen een liniaal zonder maatverdeling en een passer mag gebruiken?

Opgave 17Driehoeken op een bol
Driehoeken op een bol

Toen in West-Europa landen ontstonden met eigen regeringen en ambtenaren, werd het bepalen van de grootte van het grondgebied belangrijk. Landmeters gebruikten daarbij driehoeksmeting. Ze werken dan met driehoeken. En ook zij namen aan dat de som van de hoeken van een driehoek is.

Kun je laten zien dat dit voor driehoeken op het aardoppervlak niet waar kan zijn? Waarom ontdekten de landmeters dat niet meteen?

verder | terug