Redeneren en bewijzen > Basisbegrippen
123456Basisbegrippen

Testen

Opgave 18

Gegeven een stomphoekige driehoek. Bewijs uit het ongerijmde dat de driehoek twee scherpe hoeken heeft.

Opgave 19

Bekijk een koorde van een cirkel (dat is het lijnstuk tussen twee punten op de cirkel).

a

Wat vermoed je over de lengte van die koorde, vergeleken met de lengte van een middellijn?

b

Als je vermoeden klopt, moet je het kunnen bewijzen. Probeer dat met hulplijnen.

c

Er doet zich een speciaal geval voor. Heb je daar rekening mee gehouden?

verder | terug