Redeneren en bewijzen > Congruentie
123456Congruentie

Inleiding

Bij het leveren van meetkundige bewijzen wil je vaak aantonen welke verschillende (delen van) figuren hetzelfde zijn. Figuren die qua vorm en afmeting gelijk zijn noem je congruent. Ze hebben dan dezelfde hoeken en afmetingen. Omdat veel figuren in driehoeken zijn te verdelen is het voor bewijzen belangrijk om te weten wanneer driehoeken congruent zijn.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met de congruentiekenmerken van driehoeken;

  • bewijzen leveren met behulp van congruente driehoeken;

  • de eigenschappen van bijzondere driehoeken gebruiken;

  • de driehoeksongelijkheid toepassen.

Voorkennis:

  • eenvoudige bewijzen leveren vanuit basisdefinities en axioma's van de meetkunde.

verder | terug