Redeneren en bewijzen > Congruentie
123456Congruentie

Testen

Opgave 19

Van is gegeven: . is het midden van en is het midden van .

Bewijs dat de loodlijnen vanuit en vanuit op even lang zijn.

Opgave 20

Van de vierhoek is gegeven: , en .

a

Laat met een hulplijn zien: de vier hoeken zijn samen .

b

Bewijs dat .

c

Bewijs dat .

d

Bewijs dat de twee diagonalen even lang zijn.

e

Bewijs dat .

f

Bewijs dat de diagonalen elkaar doormidden delen.

Opgave 21

In een rechthoekige driehoek (de rechte hoek bij ) is een punt op zo, dat . (Maak zelf een tekening).

a

Laat zien dat .

b

Laat zien dat gelijkbenig is.

c

Bewijs dat .

verder | terug