Redeneren en bewijzen > Bewijzen
123456Bewijzen

Inleiding

Een bewijs in de wiskunde is een logische redenering waarmee wordt aangetoond dat een bepaalde bewering volgt uit de (voor waar aangenomen) axioma's en uit eerder bewezen stellingen. Die bewering wordt (als een bewijs is geleverd) dan een stelling en toegevoegd aan het theoretische bouwwerk (zoals de vlakke meetkunde). Elk bewijs kent een vaste structuur. Verder moet je goed afspreken van welke theorie je mag uitgaan.

Je leert in dit onderwerp:

  • een bewijs leveren volgens een vaste structuur;

  • bewijzen leveren met behulp van de lijst van definities/stellingen in de Vlakke Meetkunde voor vwo wiskunde B.

Voorkennis:

  • eenvoudige bewijzen leveren vanuit de basisdefinities en axioma's van de vlakke meetkunde.

  • gebruik maken van congruentie en de congruentiekenmerken van driehoeken.

verder | terug