Redeneren en bewijzen > Bewijzen
123456Bewijzen

Theorie

Een bewijs is een logische redenering waarin je laat zien hoe een bepaalde bewering uit de al bestaande axioma's en definities en eerder bewezen stellingen volgt. Als het bewijs is geleverd wordt de bewering een stelling. Je uitgangspunt is de Lijst van definities en stellingen voor vlakke meetkunde. Je moet door alleen gebruik te maken van die lijst alle stellingen bewijzen. Gebruik de volgende structuur voor een bewijs:

Gegeven:

  • Beknopte en duidelijke beschrijving van wat er gegeven is, vaak met een duidelijke figuur erbij. Kies alvast letters voor punten, lijnen, e.d.

Te bewijzen:

  • Beknopte en duidelijke beschrijving van wat je wilt bewijzen. Gebruik de gekozen letters.

Bewijs:

  • Het eigenlijke bewijs met verwijzingen naar de boven genoemde lijst van definities en stellingen voor vlakke meetkunde.

Er zijn meerdere manieren om bewijzen te leveren. Twee belangrijke zijn:

  • een direct bewijs waarbij je rechtstreeks vanuit de gegeven lijst van definities en stellingen redeneert en laat zien dat het vermoeden daaruit volgt;

  • een indirect bewijs of bewijs uit het ongerijmde waarin je aanneemt dat het vermoeden niet waar is en laat zien dat dit in tegenspraak is met de lijst van definities en stellingen.

verder | terug