Redeneren en bewijzen > Gelijkvormigheid
123456Gelijkvormigheid

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je twee gelijkvormige driehoeken `ABC` en `ADE` . Van gelijkvormigheid kun je bij bewijzen (en berekeningen) vaak goed gebruik maken. Maar wanneer zijn twee driehoeken nu precies gelijkvormig?

Kun je gelijkvormigheidskenmerken formuleren op dezelfde wijze als de congruentiekenmerken?

verder | terug