Redeneren en bewijzen > Gelijkvormigheid
123456Gelijkvormigheid

Testen

Opgave 17

In de figuur hiernaast zie je twee lijnstukken `EB` en `DC` die elkaar snijden in `A` . Verder is gegeven `angleB=angleD` .

Bereken de lengte van `AD` en die van `ED` .

Opgave 18

In driehoek `ABC` is `D` het midden van `BC` en `E` het midden van `AC` . De lijnstukken `BE` en `AD` snijden elkaar in `S` .

Bewijs dat `|AS|:|SD|=|BS|:|SE|=2 :1` .

verder | terug