Redeneren en bewijzen > Bijzondere lijnen
123456Bijzondere lijnen

Testen

Opgave 15

In `DeltaABC` is `D` het snijpunt van de hoogtelijn uit `A` op `BC` en `E` het snijpunt van de hoogtelijn uit `B` op `AC` .
Gegeven is: `angleA gt 90 ` °

Bewijs dat `angleABC=angleDEC` .

Opgave 16

Van een driehoek is gegeven dat voor twee van zijn zijden geldt: hun middelloodlijn gaat door het overstaande hoekpunt.

Toon aan dat de driehoek gelijkzijdig is.

verder | terug