Krommen in 2D > Meetkunde in 2D
123456Meetkunde in 2D

Inleiding

Een cirkel is een kromme lijn die bestaat uit alle punten die dezelfde afstand hebben tot een gegeven middelpunt . Hier zie je zo'n cirkel en nog twee delen van cirkels die de middelpunten en hebben en raken aan , terwijl ook lijnstuk raakt aan . Als je weet hoe lang is, kun je de straal van cirkel berekenen. Dat kun je doen door te werken met bekende meetkundige stellingen zoals de stelling van Pythagoras, maar je kunt ook de analytische meetkunde toepassen waarmee je bij wiskunde B kennis hebt gemaakt.

Je leert in dit onderwerp:

  • in de vlakke meetkunde berekeningen uitvoeren ook met behulp van analytische meetkunde;

  • bewijzen leveren ook met behulp van analytische meetkunde;

  • afstand van een punt tot een lijn berekenen ook met behulp van analytische meetkunde;

  • berekeningen in de vlakke meetkunde uitvoeren met behulp van synthetische meetkunde;

  • bewijzen met behulp van synthetische meetkunde.

Voorkennis:

  • bij vlakke meetkunde werken met assenstelsels en co√∂rdinaten, dus de beginselen van de analytische meetkunde;

  • werken met vergelijkingen van cirkels en de discriminantmethode om raakpunten te berekenen.

verder | terug