Krommen in 2D > Meetkunde in 2D
123456Meetkunde in 2D

Inleiding

Een cirkel is een kromme lijn die bestaat uit alle punten die dezelfde afstand `r \gt 0` hebben tot een gegeven middelpunt `M` . Hier zie je zo'n cirkel `c` en nog twee delen van cirkels die de middelpunten `A` en `B` hebben en raken aan `c` , terwijl ook lijnstuk `AB` raakt aan `c` . Als je weet hoe lang `AB` is, kun je de straal van cirkel `c` berekenen. Dat kun je doen door te werken met bekende meetkundige stellingen zoals de stelling van Pythagoras, maar je kunt ook de analytische meetkunde toepassen waarmee je bij wiskunde B kennis hebt gemaakt.

Je leert in dit onderwerp:

  • in de vlakke meetkunde berekeningen uitvoeren ook met behulp van analytische meetkunde;

  • bewijzen leveren ook met behulp van analytische meetkunde;

  • afstand van een punt tot een lijn berekenen ook met behulp van analytische meetkunde;

  • berekeningen in de vlakke meetkunde uitvoeren met behulp van synthetische meetkunde;

  • bewijzen met behulp van synthetische meetkunde.

Voorkennis:

  • bij vlakke meetkunde werken met assenstelsels en co√∂rdinaten, dus de beginselen van de analytische meetkunde;

  • werken met vergelijkingen van cirkels en de discriminantmethode om raakpunten te berekenen.

verder | terug