Krommen in 2D > Ellipsen
123456Ellipsen

Inleiding

De technieken die je bij lijnen, cirkels en parabolen hebt geleerd zijn ook bruikbaar bij andere vlakke krommen. Een voorbeeld daarvan is de ellips, een kromme die je maakt met twee spijkers en een touwtje met een vaste lengte.

Je leert in dit onderwerp:

  • een ellips construeren en beschrijven met een vergelijking;

  • de symmetrie van een ellips bewijzen;

  • de vergelijking van een ellips opstellen;

  • raaklijnen aan de ellips opstellen.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen van lijnen, cirkels en parabolen;

  • vergelijkingen van raaklijnen aan cirkels en parabolen opstellen;

  • snijpunten en afstanden berekenen.

verder | terug