Krommen in 2D > Ellipsen
123456Ellipsen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet

Beweeg punt over cirkel en je ziet dat punt een kromme doorloopt. Die kromme heet een ellips als de straal van de cirkel groter is dan , anders een hyperbool.

a

Welke eigenschap hebben alle punten van de ellips?

b

Hoe zou je een vergelijking van de ellips kunnen opstellen?

verder | terug