Krommen in 2D > Ellipsen
123456Ellipsen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet

Beweeg punt `Q` over cirkel `c` en je ziet dat punt `P` een kromme doorloopt. Die kromme heet een ellips als de straal van de cirkel groter is dan `|MF|` , anders een hyperbool.

a

Welke eigenschap hebben alle punten `P` van de ellips?

b

Hoe zou je een vergelijking van de ellips kunnen opstellen?

verder | terug