Krommen in 2D > Hyperbolen
123456Hyperbolen

Inleiding

De technieken die je bij hyperboolen hebt geleerd zijn ook bruikbaar als het brandpunt buiten de richtcirkel ligt. Je krijgt dan alleen een kromme die er totaal anders uitziet en niet met een touwtje van vaste lengte en twee spijkers is te construeren. Hij heeft namelijk asymptoten. Deze kromme heet hyperbool.

Je leert in dit onderwerp:

  • een hyperbool construeren;

  • een hyperbool beschrijven met een vergelijking;

  • de symmetrie van een hyperbool bewijzen;

  • een raaklijn aan een hyperbool opstellen met de discriminantmethode.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen van lijnen, cirkels en parabolen;

  • vergelijkingen van raaklijnen aan cirkels, parabolen en ellipsen opstellen;

  • snijpunten en afstanden berekenen.

verder | terug