Krommen in 2D > Hyperbolen
123456Hyperbolen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet

Beweeg punt `Q` over cirkel `c` en je ziet dat punt `P` een kromme doorloopt. Die kromme heet een hyperbool als de straal van de cirkel kleiner is dan `|MF|` .

a

Welke eigenschap hebben alle punten `P` van de hyperbool?

b

Hoe zou je een vergelijking van de hyperbool kunnen opstellen?

verder | terug