Krommen in 2D > Hoeken
123456Hoeken

Verkennen

Opgave V1

Gegeven zijn de lijnen `l` : `2 x+4 y=9` en `m` : `y = 6 + x` .

a

Teken deze twee lijnen (in GeoGebra) en meet de hoek tussen beide.

b

Hoe kun je deze hoek berekenen vanuit de gegeven vergelijkingen?

verder | terug