Krommen in 2D > Hoeken
123456Hoeken

Testen

Opgave 17

Staan de lijnen `p: text(-)30x+20y=33` en `q: 2x=100-3y` loodrecht op elkaar?

Opgave 18

Bereken de hoeken tussen de ellips `e` : `x^2 + 2y^2 = 8` en de hyperbool `h` : `x^2 - 2y^2 = 4` in hun snijpunten in graden nauwkeurig.

Opgave

Gegeven is de kromme k door ( x + y ) 2 = 8 x .

a

Bereken de coördinaten van de snijpunten van k met de beide assen.

b

Bereken de coördinaten van de punten van k waarin de raaklijn evenwijdig is met één der assen.

c

De lijn met vergelijking x - y = p raakt k . Bereken p .

d

Toon aan dat elke lijn met vergelijking x + y = q precies één punt met k gemeen heeft, maar hem niet raakt.

verder | terug