Krommen in 2D > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu alle theorie van Krommen in 2D doorgewerkt. Je hebt geleerd dat naast de synthetische aanpak van bewijzen in de meetkunde, ook de analytische aanpak vaak mogelijk is. En het voordeel van die aanpak is dat je vaak al snel een mogelijkheid hebt om te beginnen. Verder heb je de kegelsneden parabool, ellips en hyperbool geconstrueerd en gerekend met de bijbehorende vergelijkingen
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug