Meetkunde in 3D > Vectoren in 3D
1234567Vectoren in 3D

Verkennen

Opgave V1

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Hier zie je een driedimensionaal cartesisch `Oxyz` -assenstelsel.

Punt `F` heeft de coördinaten `(4, 2, 3)` .
Je ziet: eerst de `x` -coördinaat, dan de `y` -coördinaat en tenslotte de `z` -coördinaat.
Zo is vector `vec(OF) = ((4),(2),(3))` .

a

Schrijf de coördinaten van alle andere hoekpunten van balk `OABC.DEFG` op.

b

Schrijf de kentallen van de vectoren `vec(OE)` , `vec(EG)` en `vec(AG)` .

c

Hoe bereken je de lengte van `vec(OF)` ?

d

Hoe zou je de afstand van punt `A` tot punt `G` berekenen?

verder | terug