Meetkunde in 3D > Vectoren in 3D
1234567Vectoren in 3D

Testen

Opgave 19

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Je ziet hier prisma `ABC.DEF` . Alle punten in het bovenvlak `DEF` hebben een `z` -coördinaat van `5` . De coördinaten van de hoekpunten kun je uit de figuur aflezen.

a

Schrijf van alle hoekpunten de coördinaten op.

`G` is het midden van `DE` en `H` dat van `CF` .

b

Bereken de afstand tussen beide punten.

c

Bereken de grootte van `/_GHB` in graden nauwkeurig.

Opgave 20

Van een regelmatige vierzijdige piramide `T.ABCD` zijn alle zijden even lang. Het grondvlak `ABCD` is een vierkant in het `xy` -vlak met `A(4, 1, 0)` en `B(7, 4, 0)` .

Bepaal de coördinaten van alle andere hoekpunten van de piramide en teken hem in een cartesisch 3D-assenstelsel.

verder | terug