Krommen en oppervlakken > Cirkels en lijnen
1234567Cirkels en lijnen

Inleiding

Bekijk de applet

Cirkels en lijnen kun je algebraïsch weergeven door vergelijkingen en door vectorvoorstellingen (ook wel parametervoorstellingen). Maar wanneer stelt een vergelijking of een vectorvoorstelling nu een cirkel en wanneer een (rechte) lijn voor?

Je leert in dit onderwerp:

  • wanneer een vergelijking of een parametervoorstelling een rechte lijn of een cirkel beschrijft;

  • uit een vergelijking of een parametervoorstelling middelpunt en straal van een cirkel halen;

  • hoeken en afstanden berekenen bij lijnen en cirkels.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen van lijnen en cirkels en vectorvoorstellingen van lijnen;

  • hoeken en afstanden berekenen;

  • werken met eenvoudige goniometrische functies en radialen.

verder | terug